सात निर्माण कम्पनी कालो सूचीमा

सात निर्माण कम्पनी कालो सूचीमाengineersnepal.com

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक  खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम निर्माण कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको छ । 

कार्यालयले सात निर्माण कम्पनी तथा तीन आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई एक देखि तीन वर्ष सम्मलाई कालोसूचीमा राखेको हो । 


ADVERTISEMENT

 Your Comments