दश निर्माण कम्पनी कालो सूचीमा

दश निर्माण कम्पनी कालो सूचीमा


इन्जिनियर्स नेपाल |  साउन १९, २०७९,


engineersnepal.com

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक  खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम निर्माण कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको छ । 

कार्यालयले दश निर्माण कम्पनी तथा एक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई एक देखि तीन वर्ष सम्मलाई कालोसूचीमा राखेको हो । 


ADVERTISEMENT

 Your Comments