आठ निमार्ण कम्पनीलाई लिखित स्पष्टिकरण

आठ निमार्ण कम्पनीलाई लिखित स्पष्टिकरण


इन्जिनियर्स नेपाल |  जेठ १९, २०७९,


engineersnepal.com

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आठ निमार्ण तथा सप्लायर्स कम्पनीसंग लिखित स्पष्टिकरण माग गरेको छ । 

कालो सूचीमा राख्न नपर्ने आधार प्रमाण भए सात दिन भित्र लिखित स्पष्टिकरण दिन आठ निमार्ण तथा सप्लायर्स कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सूचना जारी गरेको हो । 


ADVERTISEMENTYour Comments